ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยย่านสร้างสรรค์
21st anniversary elledecoration thailand
LIFE | 29 Nov 2017
ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยย่านสร้างสรรค์
จะดีแค่ไหนหากย่านที่เราอยู่และความคิดสร้างสรรค์เติบโตไปพร้อมกัน

เราเชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยอยากเห็นภาพนั้น เช่นเดียวกับกลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาทำความหวังในระดับย่านให้เป็นจริง พวกเขาคือกลุ่ม Creative District ที่อยากเห็นย่านสองฝั่งแม่นำ้เจ้าพระยาทั้งถนนเจริญกรุงเขตบางรักและถนนเจริญนครเขตคลองสานเติบโตเป็นย่านสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายดึงดูดผู้คนเข้ามาในพื้นที่และช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

สำหรับกลุ่ม Creative District มีผู้ก่อตั้งร่วมกัน 6 คน ได้แก่ คุณเดวิด โรบินสัน (David Robinson) จาก Bangkok River Partners คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค จาก The Jam Factory และ Warehouse 30 คุณอตินุช ตันติวิท จากอัตตาแกลเลอรี่ คุณนพดล วีรกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ TCDC คุณถนั่น ลีลาวณิชกุล นักเขียน อิสระ และคุณเชน สุวิกะปกรณ์กุล จาก Serindia Gallery

ทั้งหมดเริ่มรวมตัว พูดคุย ประชุมร่วมกัน นำเสนอความคิดเพื่อพัฒนาย่านของพวกเขาครั้งแรกเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา (..2558) โดยเริ่มต้นจากมุมมองของคุณเดวิด ผู้ทำงานสนับสนุนการท่องเที่ยวพื้นที่ริมน้ำและอยู่เมืองไทยนาน 15 ปี ที่เห็นศักยภาพของย่านที่มีความพร้อมพัฒนาไปสู่มิติใหม่ เช่น ทำเลที่ตั้งของศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ หรือ TCDC แห่งใหม่ จำนวนแกลเลอรีและกิจกรรมกรรมในพื้นที่ เช่น Gallery Hopping หรือกิจกรรมฉายภาพยนตร์ 60 Second Film ที่เกิดเพิ่มมากขึ้น และยังรวมถึงร้านอาหารเก่าใหม่ ไปจนถึงความหลากหลายดั้งเดิมในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและเชื้อชาติที่อยู่ร่วมกันได้อย่างผสมกลมกลืน แต่การขับเคลื่อนต่างๆ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้ที่อยู่ในชุมชนลงมือทำหัวใจสำคัญของงานนี้คือ การร่วมมือกัน (Collaboration)” คุณเดวิดบอกเรา

หากถามว่าหน้าที่ของ Creative District คืออะไร คำตอบคือ การเป็นตัวกลางเชื่อมโยงกลุ่มคน ไปจนถึงภาครัฐ ผลักดันไอเดียหรือโครงการสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดิมกลุ่มคนที่เข้ามาใช้ชีวิต และกลุ่มคนที่เข้ามาทำงานหรือทำธุรกิจในย่านนี้ความคิดสร้างสรรค์ที่เราพูดถึงเป็นมากกว่าแค่งานศิลปะ และไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มศิลปินเท่านั้น เพียงแค่ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งและเป็นสิ่งแรกๆ ที่เราทำได้เอง เช่น หากถามว่าการเพ้นต์กำแพงเป็นงานศิลปะจะช่วยชุมชนได้อย่างไร ก็สามารถบอกได้ว่า ศิลปะจะดึงคนให้เขามาในย่านมากขึ้นทำให้คนในชุมชนมีรายได้ หรือช่วยให้ร้านในย่านขายก๋วยเตี๋ยวได้มากขึ้นคุณอตินุชเล่า ก่อนที่คุณนพดลจะช่วยเสริมว่าเนื่องจากผมทำงานอยู่ฝั่งภาครัฐด้วย ปีหน้า (..2561) สิ่งที่จะได้เห็นคืิอ โปรเจ็กต์เกี่ยวกับเมืองสร้างสรรค์ที่มากขึ้นและชัดเจนขึ้น กลุ่ม Creative District ที่ไม่ใช่ภาครัฐก็จะเข้ามาทำหน้าเป็นหนึ่งในตัวแทนภาคประชาชนทำงานเชื่อมโยงกับทั้งภาครัฐ ชุมชนอื่น รวมถึงเมืองในประเทศอื่นๆ ที่มีแนวคิดนำความคิดสร้างสรรค์มาทำให้เมืองน่าอยู่ แก้ปัญหาชีวิตในเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และไม่อยากย้ายออกไป

– Creative District Foundation –

สิ่งที่เราจะได้เห็นในเร็ววันซึ่งคาดว่าน่าจะปลายปีนี้ (..2560) คือการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ช่วยให้การทำงานที่ต้องประสานเชื่อมโยงกับคนหลายกลุ่มง่ายขึ้นเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะสื่อสารว่าพวกเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง แต่เป็นตัวกลางมาทำประโยชน์ให้กับทุกคน สอดคล้องกับที่คุณดวงฤทธิ์ได้บอกกับเราว่าทั้งหมดเป็นโอกาสของผู้คน ไม่ใช่โอกาสของเราและเมื่อถามว่า จากจุดเริ่มต้นนี้ ในอนาคตอะไรคือสิ่งที่พวกเขาอยากเห็นในระยะยาว คุณถนั่นบอกกับเราว่าสิ่งที่ผมและเราทุกคนอยากเห็นคือความหลากหลาย (Diversity) ซึ่งมีสเน่ห์และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ มีทั้งตึกใหม่ ตึกเก่า มีคนในชุมชมชนพุทธ คริสต์ อิสลาม มีคนเข้ามาใช้พื้นที่ และมีกลุ่มคนใหม่ๆ เข้ามา

ข้อมูลเพิ่มเติม: creativedistrictbangkok.com

เรื่อง : ชนานันทน์ สุนทรนนท์
ภาพ : อรรคพล คำภูแสนLOAD MORE
LOAD MORE
http://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2017/11/web-template-01-5.png