Like a Raindrop
21st anniversary elledecoration thailand
LIFE | 5 May 2017
Like a Raindrop
เล่าเรื่องพ่อผ่านอาหารสูตรพิเศษแห่งร้านดอยคำ

บทเพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน บรรยายถึงความชุ่มฉ่ำของสายน้ำจากฟากฟ้าสู่ผืนดิน ประหนึ่งดังพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อประชาชนบนผืนแผ่นดินของพระองค์

ข้าวหน้าไก่ ปรุงจากข้าวกล้องงอกไตรทิพย์ ซึ่งเป็นข้าว 3 ประเภท คือ ข้าวกล้องหอมมะลิงอก ข้าวกล้องมันปูงอก และข้าวกล้องหอมนิลงอก อกไก่แยกหนัง เอาเนื้อไปซูวีด์ (Sous Vide) กับซอส ส่วนหนังแล่ไขมันออกแล้วนำไปต้มก่อนและนำไปอบให้เป็นแผ่น เสิร์ฟพร้อมกุนเชียงกับไข่ทอดน้ำ

ในปีพุทธศักราช 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปดอยปุย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ พระองค์ทอดพระเนตรเห็นชาวเขาบนดอยปุยปลูกฝิ่น จึงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือ ในระยะแรกพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 200,000 บาท ให้สถานีทดลองดอยปุย ซึ่งเป็นสถานที่ทดลองไม้ผลเมืองหนาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับจัดหาที่ดินเพื่อดำเนินงานวิจัยไม้ผลเมืองหนาวเพิ่มเติมจากเดิม ในเวลาต่อมาจึงเรียกพื้นที่นี้ว่า “สวนสองแสน” และยังพระราชทานแนวพระราชดำริให้ตั้งเป็น “โครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดชรัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราโชบายในตำแหน่งผู้อำนวยการ และนี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการหลวง

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ โครงการหลวงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ช่วยดำเนินงานถวาย โดยเฉพาะการปลูกพืชเมืองหนาว ที่สามารถปลูกทดแทนฝิ่นได้เป็นอย่างดี โดยมีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ และมีมิตรประเทศที่เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาของพระองค์ จึงทูลเกล้าฯ ถวายพืชเมืองหนาวและสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย

การเริ่มต้นของโครงการหลวงถือเป็น “ต้นน้ำ” แห่งน้ำพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อชาวเขา จนทำให้เกิดโครงการอื่นอันเกี่ยวเนื่องตามมาอีกมากมาย อาทิ โครงการ UN/Thai Program for Drug Abuse Control, โครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนหนึ่งของงานวิจัยกลายมาเป็นอาชีพชาวเขา อย่างถั่วแดงหลวง สตรอว์เบอร์รี่ กาแฟพันธุ์อาราบิก้า พืชผักเมืองหนาว ไม้ผลเมืองหนาว ไม้ตัดดอกไม้ประดับ และความร่วมมือระหว่างโครงการหลวงกับรัฐบาลไต้หวัน เป็นต้น

หมี่ฮุ่นน้ำยาปลา มาจากหมี่ฮุ่นแกงปูของภูเก็ต เสิร์ฟพร้อมสเต๊กปลา และผักเคียง ขมิ้นขาว แตงกวา ถั่วฝักยาว ราดโฟมกะทิ

ในปี พ.ศ.2535 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการหลวงจดทะเบียนเป็น “มูลนิธิ” ชื่อว่า “มูลนิธิโครงการหลวง” เพื่อให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ถาวรมั่นคง มีสถานะเป็นนิติบุคคล ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารงานที่คล่องตัว ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงได้รับการยอมรับอย่างสูงจากพ่อครัวชั้นนำรวมทั้งผู้บริโภคทั่วไป

อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ.2515 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้ง สหกรณ์ชาวเขา และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป เพื่อแก้ปัญหาจากการที่พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมอยู่ห่างไกลและโดนเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งเพื่อเป็นการพยุงราคาผลผลิต โดยมีศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน ในนามสถาบันค้นคว้าและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปัจจุบันมีโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป 4 แห่ง ได้แก่ ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน ซึ่งการเกิดขึ้นของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปคือ จุดกำเนิดของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด”

โดยในปี พ.ศ.2537 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราโชบายให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้ารับช่วงดำเนินกิจการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 4 แห่งจากมูลนิธิโครงการหลวง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลในชื่อ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งโครงการ “กลางน้ำ” จากน้ำพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่ 9

สเต๊กเนื้อซอสผัดกะเพรา ใช้เนื้อสตริปลอยด์จี่บนกระทะ ราดซอสกะเพราและซอสครีมกระเทียมน้ำมันขมิ้น เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งแผ่นทอด

พระมหากรุณาธิคุณยังคงสืบเนื่องมาถึงอีกหนึ่งโครงการ “ปลายน้ำ” ที่เข้าถึงผู้บริโภคชาวไทยอย่างแท้จริง นั่นคือ “ร้านดอยคำ” ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จนมาถึงร้านอาหารดอยคำสาขาแรกที่ถนนราชเทวี จากพระราชดำริในการลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์จากดอยคำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด หรือที่เรียกว่า Zero Waste ซึ่งที่ร้านดอยคำจะนำผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุและผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากขั้นตอนการผลิตทว่ายังมีคุณภาพดีอยู่ มาสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารภายในร้าน อาทิ น้ำผลไม้ก็นำมาทำเป็นไอศกรีม มะเขือเทศที่ผ่านการอบแห้ง จะเหลือเศษมะเขือเทศชิ้นเล็ก แทนที่จะทิ้งก็นำกลับมาทำเป็นเมนูอาหาร เพื่อกลับมาเป็นรายได้ต่อไป

นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการหลวง จนถึงการเติบโตแตกหน่อ เป็นบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และร้านอาหารดอยคำ เกิดจากพระราชวิสัยทัศน์และพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ต้องการให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารมีอาชีพจากการเกษตรทดแทนการปลูกฝิ่น บรรยากาศภายในร้านจึงมีทั้งความอบอุ่น เป็นมิตร เข้าถึงง่าย ซื่อตรง ทำให้ทุกครั้งที่เข้ามาในร้านดอยคำเสมือนหนึ่งมีพระองค์ท่านอยู่ในดวงใจทุกคน”


เป็ดแกงแดง สูตรพิเศษเฉพาะของร้านอาหารดอยคำ ที่ปรุงโดยเชฟแมค อนุชา พัฒนาศิริรักษ์

ขอขอบคุณ: บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
และร้านอาหารดอยคำ เอื้อเฟื้ออาหารและข้อมูล

เรื่อง : เอกรินทร์ อยู่สุขสมบูรณ์
ภาพ : มนู มนูกูลกิจLOAD MORE
LOAD MORE
http://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2017/05/web-template-01-2.png