READING LIST
21st anniversary elledecoration thailand
LIFE | 19 Oct 2016
READING LIST
5 หนังสือของพ่อที่คนไทยควรอ่าน

นอกจากพระราชกรณียกิจสำคัญที่เราเห็นกันจนชินตา เรายังได้เห็นพระอัจฉริยะภาพทางด้านภาษาและวรรณศิลป์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง ท่านทรงเป็นปราชญ์ทางด้านการอ่าน ทั้งยังทรงสนับสนุนให้คนไทยเล็งเห็นคุณค่าของการอ่านด้วย วันนี้เราเลยขอรวบรวมพระราชนิพนธ์ของพระองค์ที่น่าสนใจ และควรค่าแก่การอ่านสำหรับคนไทยทุกคนมาฝาก

5

เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิทเซอร์แลนด์ (พ.ศ. 2489)

บันทึกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในช่วงเสด็จพระราชดำเนินกลับไปศึกษาต่อหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์ โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ และความรู้สึกของพระองค์ ได้พระราชทานเป็นพิเศษแก่หนังสือวงวรรณคดี ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2490 ซึ่งหนึ่งในประโยคประวัติศาสตร์ของพระองค์จากบันทึกเล่มนี้ ที่อยู่ในความทรงจำของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศก็คือ “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้” นั่นเอง

2

นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ (พ.ศ. 2537)

เป็นพระราชนิพนธ์ที่ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ซึ่งเป็นผลงานของเซอร์วิลเลียม สตีเฟนสัน ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นเรื่องราวของนายอินทร์ หรือเซอร์วิลเลียม สตีเฟนสัน หัวหน้าหน่วยราชการลับของอังกฤษ และเป็นตัวอย่างของผู้ที่ยอมอุทิศตนเพื่อความถูกต้องและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศใดๆ โดยใช้เวลาในการแปลหนังสือเล่มนี้นานถึง 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2520-2523 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระราชอุตสาหะของพระองค์ได้เป็นอย่างดี

4

ติโต (พ.ศ. 2537)

หนังสือที่บอกเล่าถึงชีวประวัติของติโต หรือนายพล Phyllis Auty อดีตประธานาธิบดีของยูโกสลาเวีย ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ความเสมอภาคและเสรีภาพของทุกคนในแผ่นดิน ทำให้นายพลติโตกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ และเป็นที่นับถือของประชาชนในประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงแปลจากต้นฉบับโดยสื่อให้เห็นถึงเรื่องราวของความสามัคคีได้อย่างแยบคาย บวกกับเนื้อเรื่องอันน่าตื่นเต้น จึงทำให้เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่ควรค่าแก่การอ่าน

1

พระมหาชนก (พ.ศ. 2539)

เป็นพระราชนิพนธ์อีกหนึ่งเล่มที่เราคุ้นเคยกันดี ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นจากมหาชนกชาดกในนิบาตชาดก ในคัมภีร์พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นชาดกลำดับที่ 2 ในทศชาติของพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทรงตีความใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัย มุ่งเน้นถึงเรื่องความกล้าหาญ บากบั่น และความเพียร เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนในชาติรวมถึงในต่างประเทศ โดยมีการจัดพิมพ์ฉบับการ์ตูน ใช้ลายเส้นงดงามแบบไทยเพื่อความเข้าใจสำหรับเด็กๆ และมีฉบับอักษรเบรลล์เพื่อเผยแพร่แก่ผู้พิการทางสายตาอีกด้วย

3

เรื่องทองแดง (พ.ศ. 2545)

ถือเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ที่สร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศและติดอันดับขายดีที่สุดอีกหนึ่งเล่ม เป็นเรื่องราวของคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงตัวโปรดตัวที่ 17 ที่มีอุปนิสัยเฉลียวฉลาด แสนรู้ ติดตามถวายงานรับใช้พระองค์ไม่ห่าง โดยบอกเล่าถึงความกตัญญู จงรักภักดี และความน่ารักของคุณทองแดง ทั้งยังแสดงถึงพระเมตตาที่มีต่อสัตว์เลี้ยงต่างๆ ซึ่งภาพประกอบในเล่มบางภาพ  ได้ทรงพระราชทานเป็น ส.ค.ส. ส่งความสุขในวันปีใหม่ให้พวกเราพสกนิกรชาวไทยด้วย

 

 LOAD MORE
LOAD MORE
http://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2016/10/6-5.jpg