Simple Complexity
21st anniversary elledecoration thailand
LIVE | 29 Jul 2016
Simple Complexity
ปรับเปลี่ยนบ้านไปตามการเติบโตของสมาชิกในบ้านของครอบครัวโตวิวิชญ์

บ้านสำหรับสมาชิกครอบครัว 6 ชีวิต ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงที่พักอาศัย แต่ภายใต้หลังคาเดียวกันนี้ยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นคลินิกทันตกรรมและโรงเรียนสอนศิลปะ ซึ่งผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ ลงมือเขียนแบบด้วยตัวเอง เน้นให้อยู่สบาย จัดการง่าย ใหญ่แต่ไม่อึดอัด ทุกคนมีสเปซของตัวเอง และต้องคำนึงถึงพื้นที่สาธารณะที่จะมีคนภายนอกเข้ามาใช้งาน นอกจากนี้ยังนำความเรียบง่ายของอิฐช่องลม ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไปมาออกแบบให้เกิดเป็นสเปซที่ให้ภาพกราฟิกสวยงามน่าสนใจด้วยLOAD MORE
LOAD MORE
http://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2016/07/thumb-14.jpg