Condominium Don’ts
21st anniversary elledecoration thailand
STYLE | 29 Feb 2016
Condominium Don’ts
25 เรื่องห้ามพลาดก่อนตัดสินใจเป็นเจ้าของคอนโด (ตอนที่ 2)

คราวที่แล้วเราพาทุกคนไปดูสิ่งที่ควรทำก่อนตัดสินใจซื้อคอนโด ครั้งนี้ก็ถึงเวลาของ 25 ข้อห้ามที่ต้องท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจ ที่บางครั้งเราอาจหลงลืมไปบ้าง ซึ่งทุกข้อมีความสำคัญไม่แพ้กัน ทั้งยังเป็นประโยชน์กับตัวเองและบอกต่อให้คนรอบข้าง ที่กำลังวางแผนจะซื้อคอนโดได้นำไปใช้กันด้วย เตรียมตัวจดลิสต์กันได้เลย

Deco-Focus-Condominium-Dos-Donts12

1. อย่าซื้อห้องชุดตามกระแส เพราะการผ่อนห้องชุดนั้นเป็นภาระระยะยาว 20-30 ปี ซึ่งหนี้ของการผ่อนชำระห้องชุดในแต่ละเดือนไม่ควรเกินร้อยละ 25 ของรายได้

2. อย่าตัดสินใจซื้อห้องชุดโดยเชื่อจากคำโฆษณาอย่างเดียว ควรเก็บเอกสารคำโฆษณาและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีในกรณีที่ถูกเอาเปรียบ

3. ไม่ควรจ่ายเงินซื้อคอนโดมิเนียมที่ยังไม่สร้างขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่าง เพราะอาจทำให้ได้คอนโดมิเนียมที่ไม่ตรงตามสเป๊ก หรือสร้างไม่เสร็จตามที่กำหนด

Deco-Focus-Condominium-Dos-Donts13

4. อย่าลืมอ่านกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติที่ประกาศจากทางคอนโดมิเนียม เพื่อความมั่นใจว่าตัวเราเองสามารถรักษากฎระเบียบเหล่านั้นได้ เช่น กฎการใช้พื้นที่ส่วนกลาง การเลี้ยงสัตว์ การปล่อยเช่า

5. ก่อนลงนามรับห้องชุด หากพบความไม่เรียบร้อยควรมีบันทึกแจ้งซ่อมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และทำสำเนาให้ช่าง อย่าใช้เพียงคำพูดบอกกล่าวลอยๆ

6. อย่าลืมตรวจสอบว่าที่ดินที่ตั้งโครงการมีการจำนองหรือฝากขายไว้กับผู้ใดหรือเปล่า โดยตรวจสอบได้จากกรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินจังหวัด นอกจากนี้อย่าลืมตรวจสอบโฉนดที่ดินว่ามีภาระผูกพันใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร เช่น ภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกินภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ โดยสอบถามข้อมูลได้จากสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาซึ่งที่ดินนั้นอยู่ในเขต

Deco-Focus-Condominium-Dos-Donts14

7. อย่าวางใจหากผู้จัดสรรที่ดินยังไม่ได้จัดทำสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะต่างๆ ควรสอบถามก่อนทำสัญญาว่าจะดำเนินการเมื่อใด แล้วเสร็จเมื่อใด โดยให้เขียนไว้ในสัญญา

8. หากห้องชุดไม่พร้อมหรือสมบูรณ์ ห้ามเซ็นลงชื่อรับโอนเด็ดขาด ต้องให้ทางโครงการซ่อมแซมทุกอย่างให้ก่อนจึงจะลงนามรับโอนเท่านั้น เพราะเมื่อเซ็นชื่อแล้ว อำนาจในการสั่งการต่างๆ ของเราจะหมดลงทันที

9. ไม่ควรไปตรวจสอบโครงการในช่วงเวลาเย็นหรือค่ำ เพราะทำให้ไม่มีเวลาเดินดูได้เต็มที่ และแสงสว่างอาจไม่เพียงพอ โดยเฉพาะผู้ที่เลือกซื้อห้องชุดขนาดใหญ่ควรเผื่อเวลาไว้ทั้งวัน

Deco-Focus-Condominium-Dos-Donts15

10. ไม่ควรไปตรวจสอบห้องชุดโดยลำพัง ควรมีผู้ช่วยอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อแบ่งหน้าที่กันระหว่างคนตรวจสอบและคนจดรายละเอียดต่างๆ

11. ไม่ควรพาเด็กเล็กไปด้วย และควรแต่งกายอย่างทะมัดทะแมงเพื่อความคล่องตัว

12. ไม่ควรตรวจสอบห้องชุดแบบสะเปะสะปะ ควรลิสต์หัวข้อแยกตามองค์ประกอบสำคัญต่างๆ เช่น พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ช่องท่อ ไฟฟ้า ระบบน้ำต่างๆ

Deco-Focus-Condominium-Dos-Donts16

13. ไปไม่ควรเลือกห้องชุดที่อยู่ในทิศตะวันตกเพราะเป็นด้านที่รับแดดจัด ผนังจะมีอุณหภูมิสูง ทำให้เปลืองค่าไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศ

14. ห้องชุดที่มีชั้นลอย อย่าลืมตรวจสอบบันไดด้วย ซึ่งบันไดที่ดีต้องไม่มีเสียงเมื่อเดินขึ้นลง มีจมูกบันไดกันลื่น ลูกตั้งและลูกนอนมีขนาดเท่ากันในแต่ละขั้น ราวจับมีความแข็งแรง ไม่โคลงเคลง

15. อย่าเคลิบเคลิ้มกับพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ เพราะแม้จะทำให้โครงการดูสวยงาม แต่ในระยะยาวต้องคำนึงถึงการจัดการ การดูแลรักษา และค่าส่วนกลางด้วย

Deco-Focus-Condominium-Dos-Donts17

16. อย่าลืมตรวจนับหรือสอบถามถึงจำนวนของเครื่องออกกำลังกายต่างๆ ว่ามีเพียงพอกับจำนวนห้องชุดทั้งหมดหรือไม่

17. อย่าลืมตรวจสอบบันไดหนีไฟ ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ ไฟเรืองแสงเวลากลางคืน ตู้ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ประตูหนีไฟต้องปิดสนิทตลอดเวลา รวมถึงระยะห่างและเส้นทางจากประตูห้องของเราจนถึงบันไดหนีไฟ ไม่ควรมีความซับซ้อนวกวน

18. อย่ามองข้ามจุดเล็กๆ เช่น ช่องท่อ ควรมีการก่อสร้างเพื่อปิดช่องระหว่างชั้นภายในช่องท่อ เพื่อป้องกันไฟไหม้ลามขึ้นมาตามช่องท่อต่างๆ

Deco Focus Condominium Dos Donts1

19. อย่าลืมทดลองเปิดปิดไฟแสงสว่างต่างๆ ทุกดวงและเมื่อเปิดติดต้องไม่มีเสียงผิดปกติจากอุปกรณ์ต่างๆ

20. อย่าลืมสังเกตปลั๊กที่อยู่ภายนอกอาคาร หรืออยู่ในบริเวณที่อาจโดนน้ำหรือฝน ซึ่งต้องเป็นปลั๊กที่มีฝาปิดเพื่อความปลอดภัย

21. อย่าละเลยส่วนระเบียง ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ให้ทดลองขังน้ำเอาไว้เพื่อสังเกตความเร็วของการระบายน้ำ

Deco Focus Condominium Dos Donts2

22. ควรสอบถามและหาข้อมูลว่ามีผู้ประกอบการรายอื่นซื้อที่ดินข้างเคียงและเตรียมขึ้นอาคารสูงใกล้ๆ หรือไม่ แม้ว่าข้อกำหนดกฎหมายอาคารจะต้องมีระยะถอยร่นระหว่างตึก แต่มุมมองและทัศนียภาพย่อมเปลี่ยนไป

23. อย่ามองข้ามรูปแบบของสัญญาที่เจ้าของโครงการใช้ สัญญาที่ถูกต้องต้องมีเนื้อหาและหน้าตาที่เหมือนกับสัญญามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ดูได้จากประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญาซื้อขายห้องชุด) หากไม่เป็นตามมาตรฐานอาจมีข้อความที่เอาเปรียบหรือไม่เป็นธรรมกับผู้ซื้อได้

24. กรณีที่โครงการมีห้องชุดตั้งแต่ 80 ยูนิต หรือมีพื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป อย่าลืมตรวจสอบว่าโครงการผ่านรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA) Report) เรียบร้อยแล้ว เพราะบางทีเริ่มก่อสร้างไปแล้วแต่ไม่ผ่าน EIA ก็อาจเกิดปัญหาโอนห้องชุดให้ผู้ซื้อไม่ได้

25. หากซื้อคอนโดมิเนียมมือสอง อย่าลืมตรวจสอบสำเนาโฉนด ว่าผู้ขายเป็นเจ้าของห้องชุดและมีสิทธิ์ทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์จริง

 

เรื่อง : สุพิชชา โตวิวิชญ์
เรียบเรียง : จุลจิตต์รัตน์ วาดเขียนTag : condominium,  How To
LOAD MORE
LOAD MORE
http://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2016/03/thmb-2.jpg