Condominium Do’s
21st anniversary elledecoration thailand
STYLE | 28 Feb 2016
Condominium Do’s
25 เรื่องควรทำก่อนตัดสินใจเป็นเจ้าของคอนโด (ตอนที่ 1)

การอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วสำหรับคนเมือง ด้วยความเจริญของเมืองและราคาที่ดินที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันนี้จึงมีคอนโดมิเนียมจากหลากหลายผู้ประกอบการ เพื่อตอบโจทย์คนเมืองผู้มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ก่อนจะเลือกซื้อห้องชุดสักห้องเราควรพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย และรายละเอียดสำคัญต่างๆ อย่างถี่ถ้วน Elle Decoration เลยขอรวบรวมเกร็ดน่ารู้เพื่อใช้เป็นเช็กลิสต์เบื้องต้นในการเลือกซื้อและตัดสินใจก่อนรับโอนห้องชุดที่หมายตาเอาไว้ ซึ่งในวันนี้เรามาดู 25 ข้อที่ “ควรทำ” กันก่อน

Deco-Focus-Condominium-Dos-Donts3

1. สิ่งแรกที่ไม่ควรมองข้ามคือ การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของโครงการ ว่าน่าเชื่อถือเพียงใด ผู้ประกอบการมีความมั่นคงทางการเงินแค่ไหน เคยถูกร้องเรียนหรือเปล่า ซึ่งสามารถสอบถามได้จากสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมที่ดิน กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี อีกทั้งควรศึกษาโครงการที่ผ่านมาว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งสามารถสอบถามจากผู้ซื้อรายอื่นๆ หรือติดตามค้นคว้าข่าวสารทางเว็บไซต์ต่างๆ นอกจากนี้ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบการ หากเป็นนิติบุคคลควรตรวจสอบว่าได้จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดอย่างถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

2. ตรวจสอบผู้ประกอบการหรือเจ้าของโครงการ ว่าได้รับอนุญาตก่อสร้างถูกต้องหรือไม่ ที่ดินแปลงดังกล่าวถูกเวนคืนหรือไม่ โดยตรวจสอบได้ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือเทศบาล

3. ตรวจสอบความหลากหลายของการคมนาคมรอบโครงการ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าดิน รถไฟฟ้า รถประจำทาง เรือ แท็กซี่ รถตู้ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ทั้งนี้ควรสำรวจทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน รวมถึงคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆ ด้วย

Deco-Focus-Condominium-Dos-Donts4

4. พิจารณาสภาพแวดล้อมของที่ดิน ต้องมีถนนหรือทางเข้าออกสะดวก มีระบบสาธารณูปโภค ท่อระบายน้ำครบถ้วน หรืออย่างน้อยต้องมั่นใจว่าจะมีการพัฒนาสาธารณูปโภคเหล่านี้ในอนาคตอย่างครบครัน

5. เลือกคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน วัด สถานีตำรวจ ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้า รวมไปถึงไม่ไกลจากแหล่งชุมชน ไม่อยู่ในย่านแหล่งเสื่อมโทรม โรงงานที่ปล่อยมลพิษของเสีย รวมถึงแหล่งมั่วสุมต่างๆ

6. ตรวจสอบพื้นที่ส่วนกลางว่าครบถ้วนตามที่โฆษณาไว้ ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือจากบริเวณที่จดเป็นพื้นที่อาคารชุด ได้แก่ ที่ดิน รั้ว ที่จอดรถยนต์ ทางเดิน ลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบป้องกันเพลิงไหม้ และพื้นที่อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย สวนส่วนกลาง เป็นต้น

Deco-Focus-Condominium-Dos-Donts5

7. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าส่วนกลาง ทั้งรายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตรและงวดการชำระ

8. ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับที่จอดรถ ทั้งเรื่องของจำนวนสิทธิ์ที่จอด ร้อยละสัดส่วนของจำนวนที่จอดรถต่อห้องชุดทั้งหมด และค่าใช้จ่ายต่างๆ

9. ก่อนรับโอน ควรเตรียมอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ผังพื้นของห้องชุด เทปกาวสีสำหรับทำเครื่องหมายจุดที่ไม่เรียบร้อยและต้องการให้ช่างซ่อม ไฟฉายสำหรับส่องดูตามจุดต่างๆ ที่แสงสว่างไม่เพียงพอ ไม้ตรงยาวอย่างน้อยสองฟุตเพื่อใช้วัดระดับความเรียบของระนาบต่างๆ ตลับเมตร ลูกแก้วไว้สำหรับเช็กความลาดเอียงของพื้นผิว และไขควงตรวจสอบระบบไฟฟ้า เป็นต้น

Deco-Focus-Condominium-Dos-Donts7

10. ตรวจสอบพื้นที่ห้องชุดให้ได้ขนาดตามจริง ตำแหน่งเสาที่ระบุในแปลน ไม่ควรถูกคิดรวมพื้นที่เข้าไปด้วยเพราะมีผลกับราคาที่ซื้อขาย

11. ตรวจสอบพื้นที่ที่ต่อเนื่องกับส่วนอื่น เช่น ถ้าห้องอยู่ชั้นบนสุด ควรตรวจสอบการรั่วซึมของหลังคาอาคาร ถ้าห้องอยู่ชั้นล่างสุด ควรตรวจสอบการป้องกันความชื้นจากพื้นดิน

12. ตรวจสอบโครงสร้างอาคารในเบื้องต้น ซึ่งอาจจะทำได้ยากเพราะต้องใช้ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งโครงสร้างอาคารที่เพิ่งเสร็จมักถูกฉาบปูนไว้อย่างดี แต่สามารถเช็กในเบื้องต้นโดยสังเกตรอยร้าวกลางเสา กลางคาน ที่มีขนาดใหญ่และลึกลงไปถึงเนื้อคอนกรีต

Deco-Focus-Condominium-Dos-Donts8

13. ตรวจสอบพื้นห้องและห้องน้ำ ต้องเรียบและได้ระดับ

14. พื้นห้องในส่วนที่มีน้ำท่วมขังหรือฝนสาดถึง ควรมีจุดระบายน้ำในบริเวณนั้น หากไม่มีจะทำให้การทำความสะอาดเป็นไปได้อย่างลำบาก

15. ตรวจสอบพื้นกระเบื้อง โดยใช้เหรียญบาทเคาะบนวัสดุปูพื้น แล้วฟังเสียงสะท้อนว่ามีช่องว่างข้างใต้หรือเปล่า

Deco-Focus-Condominium-Dos-Donts9

16. ตรวจสอบความเรียบร้อยของผนัง ว่าได้ดิ่งและได้ฉากหรือไม่ รวมถึงการฉาบปูนต้องเรียบสม่ำเสมอ ไม่มีรอยแตกร้าว

17. ขอรายละเอียดความหนาประตู ผนัง และชนิดของผนังกั้นห้องจากผู้ประกอบการ ว่าป้องกันเสียงรบกวนจากห้องข้างๆ ได้หรือไม่ นอกจากนี้ควรขอข้อมูลทางโครงสร้าง ว่าผนังใดบ้างที่เป็นผนังเบาซึ่งสามารถทุบทิ้งเพื่อออกแบบตกแต่งภายในได้อย่างปลอดภัย และผนังใดที่เป็นผนังโครงสร้าง หรือเป็นผนังก่ออิฐที่ไม่สามารถรื้อย้ายได้

18. ตรวจสอบฝ้าเพดานทั้งภายในและภายนอกห้อง ต้องเรียบและไม่มีรอยน้ำรั่วซึมจากชั้นบน

Deco-Focus-Condominium-Dos-Donts10

19. ตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ทั้งประตู หน้าต่าง ช่องแสง รวมถึงบานเกล็ดระบายอากาศและอิฐแก้ว ลูกบิดและกลอนต้องติดตั้งอย่างเรียบร้อย เปิดปิดได้อย่างสะดวก

20. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าว่าใช้การได้ตามปกติ ตั้งแต่มิเตอร์ไฟฟ้านอกห้องชุด สายไฟฟ้าหลักที่เชื่อมต่อเข้าห้องชุด รวมถึงแผงไฟฟ้าหลัก ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ดวงโคม สายโทรศัพท์ และสายสัญญาณโทรทัศน์

21. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำประปา ท่อน้ำทิ้ง ท่อส้วม ท่อน้ำฝน บ่อพัก บ่อบำบัด หรืออย่างน้อยควรตรวจสอบอ่างล้างหน้าว่าไม่มีรอยรั่ว โดยขังน้ำไว้แล้วปล่อยน้ำออก ส่วนส้วมให้ตรวจสอบด้วยการลองกดน้ำ 2-3 ครั้ง เพื่อดูว่าน้ำไหลดีหรือไม่

Deco-Focus-Condominium-Dos-Donts11

22. พิจารณาระบบความปลอดภัย ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีชั้นสูง จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย มาตรการควบคุมความเข้มงวดของการเข้าออก มุมอับต่างๆ ของอาคารและบริเวณโดยรอบ

23. ตรวจสอบจำนวนลิฟต์ว่าเพียงพอต่อจำนวนห้องชุดหรือไม่ เพราะคงไม่อยากมีใครยืนรอลิฟต์ในช่วงเวลาเร่งด่วน

24. คิดให้รอบคอบเพื่อเผื่อการขายห้องชุดในอนาคต ศึกษาแนวโน้มความต้องการของท้องตลาด แล้วเปรียบเทียบกับขนาดห้อง จำนวนห้องนอน ทำเลที่ตั้ง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

25. ตรวจสอบวิธีผ่อนชำระเงิน ว่าจะต้องผ่อนชำระอย่างไร งวดละเท่าไหร่ ระยะเวลานานเท่าใด

หากตรวจเช็กเรียบร้อยครบทั้ง 25 ข้อนี้ถือว่าอุ่นใจได้ ส่วนในครั้งหน้าเราจะมาพูดถึง “สิ่งสำคัญที่ไม่ควรพลาด” ในการตัดสินใจซื้อหรือรับโอนห้องชุดกันบ้าง อย่าลืมติดตาม

เรื่อง : สุพิชชา โตวิวิชญ์
เรียบเรียง : จุลจิตต์รัตน์ วาดเขียนTag : condominium,  How To
LOAD MORE
LOAD MORE
http://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2016/03/thumb300-4.jpg