DOOR DESIGN
21st anniversary elledecoration thailand
STYLE | 28 Aug 2016
DOOR DESIGN
รู้จักประตูหลากหลายดีไซน์

1

รูปแบบของประตูนั้นมีความหลากหลาย ทั้งในแง่ของลักษณะการเปิด วัสดุ รูปแบบ และการตกแต่ง หน้าที่ของประตูเป็นได้ทั้งส่วนกั้นแบ่งพื้นที่สองส่วนออกจากกัน นอกจากนี้ประตูยังทำหน้าที่เชื่อมต่อพื้นที่สองส่วนเข้าด้วยกัน โดยอาจเชื่อมต่อด้วยการเปิดประตูเพื่อเดินไปมาหาสู่กันได้โดยสะดวก หากจะแบ่งประเภทของประตูแบบง่ายๆ อาจแบ่งได้สองประเภทคือ ประตูใช้ภายนอก และประตูใช้ภายใน โดยประตูภายนอกนั้นต้องมีความแข็งแรงทนทานมากเป็นพิเศษทั้งทนต่อภูมิอากาศ แดด ลม ฝน และมีความแข็งแรง ปลอดภัยจากการงัดแงะโดยโจรและขโมยต่างๆ

2

ประตูบานเปิด

เปิดโดยการดึงหรือผลักประตูออกไปด้านใดด้านหนึ่ง โดยด้านหนึ่งของบานประตูจะยึดกับวงกบด้วยบานพับเพื่อเป็นจุดหมุน ส่วนอีกด้านหนึ่งจะติดตั้งกลอนหรืออุปกรณ์สำหรับเปิดปิดต่างๆ เช่น ลูกบิด หรือมือจับ รวมถึงอุปกรณ์เปิดปิดอัตโนมัติ เป็นได้ทั้งแบบบานเปิดเดี่ยว บานเปิดคู่ที่มีขนาดบานเท่ากัน และบานเปิดคู่ที่มีขนาดไม่เท่ากัน

4

ประตูบานผลักสองทาง

คล้ายกับประตูบานเปิด แต่สามารถเปิดได้ทั้งโดยการดึงเข้าและผลักออกได้สองทางด้วยประตูบานเดียวกัน โดยมีอุปกรณ์ที่เป็นจุดหมุนแตกต่างจากประตูบานเปิด เช่น บานพับสปริง ซึ่งจะช่วยดึงตัวบานกลับมาโดยไม่ต้องใช้มือดึง

5

ประตูบานเฟี้ยม

มีลักษณะคล้ายประตูบานเลื่อน คือประกอบด้วยลูกล้อและร่องด้านล่างเพื่อยึดตัวบาน ใช้เพื่อเป็นผนังกั้นห้อง ส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่และมีความสูงถึงฝ้าเพดาน เมื่อพับบานจนสุดจะได้ช่องเปิดโล่งที่กว้างขวางและต่อเนื่อง วัสดุบานไม่นิยมใช้วัสดุที่มีน้ำหนักมาก เพราะจะทำให้เปิดปิดยาก และเกิดการทรุดตัวในอนาคตได้ง่าย

8

ประตูบานเลื่อน

ประตูที่เปิดโดยการเลื่อนกรอบบานไปในแนวนอนซ้อนกับบานติดตายข้างเคียง องค์ประกอบสำคัญคือ อุปกรณ์รางเลื่อน และลูกล้อสำหรับประตู หากบานประตูมีน้ำหนักมาก ควรติดตั้งทั้งรางบนและรางล่าง หากต้องการซ่อนบานเลื่อนให้ดูเรียบร้อยเป็นพิเศษ หรือต้องการช่องเปิดประตูที่กว้างเป็นพิเศษ อาจออกแบบเป็นผนังสองชั้น โดยเมื่อเลื่อนบาน ตัวบานจะถูกเลื่อนไปเก็บซ่อนไว้ในผนังสองชั้นนั้น

3

ประตูบานหมุน

พบมากในประเทศเขตหนาว เพราะช่วยป้องกันการไหลเข้าออกของอากาศภายนอกและภายในได้ดี โดยทั่วไปประตูชนิดนี้เข้าออกช่องละหนึ่งคน และต้องมีจังหวะในการเดินที่พร้อมเพรียงกัน

ประตูบานม้วน

ประตูเหล็กทั้งกรอบและตัวบาน มีขนาดใหญ่ เช่น ประตูหน้าตึกแถวหรือโรงงาน ส่วนมากใช้เป็นประตูทางเข้าออกใหญ่ของอาคาร โดยทั่วไปมีความกว้างไม่เกิน 4 เมตร และสูงไม่เกิน 3 เมตร ระบบเปิดปิด สามารถทำได้หลายแบบ เช่น ระบบมือดึง เหมาะกับประตูขนาดเล็กที่มีน้ำหนักไม่เกินบานละ 120 กิโลกรัม ระบบโซ่ เหมาะใช้กับบานประตูที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ระบบมือหมุน เหมาะกับบานประตูขนาดใหญ่ได้เช่นเดียวกับระบบโซ่ และสุดท้ายระบบไฟฟ้าและโซ่ เหมาะกับบานประตูขนาดใหญ่มาก สะดวก เพราะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวหมุนแกนด้านบน

7

ประตูบานยืด

ส่วนใหญ่พบในบ้านตึกแถว ประกอบด้วยรางบน รางล่าง กรอบ และลูกล้อ ตัวบานสามารถยืดเพื่อเปิดและปิดได้อย่างอิสระ เมื่อเปิดจะได้ช่องเปิดโล่งขนาดใหญ่ ความทึบและความโปร่งขึ้นกับลักษณะลวดลาย สามารถนำไปออกแบบประยุกต์สร้างลุคแบบอุตสาหกรรมร่วมสมัยได้ดีเช่นกันTag : Design,  Door,  Home,  ประตู
LOAD MORE
LOAD MORE
http://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2016/08/d300.jpg