Female Thai Artists @BACC
21st anniversary elledecoration thailand
STYLE | 27 Oct 2018
Female Thai Artists @BACC
แง่มุมซับซ้อนที่เปี่ยมไปด้วยความแข็งแกร่ง

หนึ่งใน 20 โลเกชั่นของการจัดงาน Bangkok Art Biennale ที่เดินทางสะดวก และเป็นศูนย์รวมงานศิลปะกว่า 20 ผลงานของศิลปินไทยและต่างชาติ คือที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ BACC ซึ่งจัดแสดงทั้งศิลปะสื่อแสดงสด ภาพถ่าย ภาพวาด ศิลปะจัดวาง และสื่อผสมมัลติมีเดีย 

ในจำนวนผลงานหลากหลายเทคนิควิธีที่กำลังจัดแสดงอยู่นี้ หากโฟกัสไปที่ศิลปินหญิงชาวไทย พบว่ามีผลงานที่โดดเด่นทั้งในด้านแนวคิดและการนำเสนอ ศิลปินนำประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงในมิติต่างๆ มานำเสนอ โดยสะท้อนแง่มุมที่ซับซ้อน เปราะบาง ขณะเดียวกันก็เปี่ยมไปด้วยความแข็งแกร่งซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามที่ดำรงอยู่ในเพศหญิง

อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ เจ้าของเทคนิคการนำเส้นผมมาถักเป็นชิ้นงาน สำหรับงาน BAB 2018 นี้ เธอทำงานร่วมกับมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ องค์กรที่ทำงานส่งเสริมโอกาสให้ผู้หญิงขายบริการ โดยศิลปินนำจักรเย็บผ้าซึ่งเป็นของที่มูลนิธิได้รับบริจาคมากที่สุด มาถอดอะไหล่จำนวน 174 ชิ้นออกทั้งหมด แล้วถักหุ้มด้วยเส้นผมของผู้หญิงขายบริการ จากนั้นนำมาจัดแสดงโดยเรียงตามไดอะแกรมของจักรเย็บผ้า

ผลงานอีกชิ้นหนึ่งของอิ่มหทัยคือป้ายไฟที่มีข้อความว่า Good Girls Go To Heaven, Bad Girls Go Everywhere โดยมีฉากหลังเป็นปีกแมลงเม่ากว่าหนึ่งหมื่นปีกที่บินเข้ามาเล่นแสงไฟ และร่วงหล่นลงมาตายภายในคืนเดียว

งานถักสานอีกชิ้นหนึ่งเป็นของสุนันทา ผาสมวงศ์ กับผลงาน The State of Suffering (Mental Therapy) ผลงานการสานลวดที่ศิลปินเยียวยาจิตใจตนเองผ่านการทำงาน อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ถูกถ่ายโอนเข้าไปในเส้นลวดที่ทั้งม้วน พัน เกี่ยว และตัดขวางไปมา จนเกิดเป็นรูปร่างของมนุษย์ 

สุดท้ายเป็นผลงานของกลุ่มศิลปินมุสลิมะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่จากภาคใต้ห้าคน โดยแต่ละคนได้นำเสนอผลงานในรูปแบบและเทคนิคที่แตกต่างกัน แต่ข้อความที่ศิลปินหญิงทั้งห้าถ่ายทอดออกมามีเนื้อหาเดียวกัน นั่นคือเรื่องราวของผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งปัญหาความรุนแรง และวิถีความเป็นอยู่ที่ผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี 

คีต์ตา อิสรั่น นำกระดูกมาเผาแล้วนำเขม่าที่ได้จากการเผาวาดรูปพอร์เทรตของผู้หญิงหลากหลายวัยบนกระดาษหนังสือพิมพ์ เสมือนการรายงานข่าวชีวิตของผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้ กูซอฟียะห์ นิบือซา สะท้อนภาพชีวิตของชาวไทยมุสลิมและชาวจีนด้วยการประกอบกระดาษบนพื้นผิวภาพพิมพ์ อริชมา ผกาเพชร์ นำเชือกกล้วย เชือกป่าน และผักตบชวา มาแยกออกเป็นเส้น แล้วถักขึ้นรูปใหม่เพื่อสะท้อนความเป็นมนุษย์ที่มีความดีและชั่ว มีทั้งความหยาบและละเอียด ฮิดายะห์ มะหะวี นำแรงบันดาลใจทั้งความอ่อนโยนและความเข้มแข็งของแม่มาดรออิ้งลงบนวัสดุธรรมชาติ และสุดท้าย นูรียา วาจิ นำเสื้อตัวสุดท้ายที่ผู้ตายสวมใส่มาเย็บ ปัก และย้อมสี เพื่อบอกเล่าถึงการสูญเสีย บาดแผล ขณะเดียวกันก็สะท้อนศรัทธา การเยียวยา และความหวัง

ผลงานทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Art Biennale 2018 จัดแสดงที่ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562Tag : BAB,  BangkokBiennale
LOAD MORE
LOAD MORE
http://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2018/10/thmb.jpg