Le Corbusier
21st anniversary elledecoration thailand
STYLE | 18 Jul 2017
Le Corbusier
ผู้เปิดโลกทรรศน์ใหม่ให้กับสถาปัตยกรรมและงานออกแบบ

Who is he?

ชื่อเสียงของเลอ กอร์บูซิเย (Le Corbusier) ฝังรากลึกอยู่ในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมยุคใหม่ หรือ Modernism ชื่อ เลอ กอร์บูซิเย เป็นเพียงนามแฝงในการสร้างผลงาน ส่วนชื่อที่แท้จริงของเขาคือ ชาร์ล-เอดูอาร์ จาเนอเร-กรีส์ (Charles-Edouard Jeanneret-Gris)

เลอ กอร์บูซิเย เกิดที่สวิตเซอร์แลนด์ ใช้ชีวิตทำงานอยู่ในฝรั่งเศส และเปลี่ยนสัญชาติเป็นฝรั่งเศสในเวลาต่อมา ในช่วงชีวิตของเขา (ค.ศ.1887-1965) เขาสนใจเครื่องจักรกลต่างๆ ชีวิตในปารีส กลิ่นอายของศิลปะ Cubism และ Surrealism โดยทั้งหมดล้วนหล่อหลอมให้เกิดเลอ กอร์บูซิเย

เลอ กอร์บูซิเย เป็นทั้งสถาปนิก มัณฑนากร นักผังเมือง จิตรกร และนักเขียน ผลงานของเขามีเอกลักษณ์และปลุกพลังของความเป็นสมัยใหม่ได้อย่างน่าทึ่ง รวมทั้งมีอิทธิพลต่อวงการสถาปัตยกรรมในช่วงศตวรรษที่ 20 เป็นอย่างมาก

Modern Man and His Body

เลอ กอร์บูซิเย ศึกษาสัดส่วนทองคำและภาพวิทรูเวียน แมน ของลีโอนาโด ดา วินชี่ (Leonardo de Vinci) อย่างลึกซึ้ง เขาคิดทฤษฎี “Le Modulor” เพื่อสร้างสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ที่เป็นสมัยใหม่ สำหรับใช้เป็นทฤษฎีพื้นฐานในการออกแบบสถาปัตยกรรมของเขา โดยสร้างกราฟฟิกของ Le Modulor ขึ้นในปี ค.ศ.1943 และนำมาใช้เป็นกฎในการจัดวางองค์ประกอบให้รูปด้านของอาคาร จัดพื้นที่การใช้งานภายในอาคาร และกำหนดสัดส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

A House is a Machine for Living In

เลอ กอร์บูซิเย กล่าวถึงการออกแบบที่อยู่อาศัยว่า ต้องเป็นสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองการใช้งานอย่างแท้จริง เปรียบเสมือนกับเครื่องจักรซึ่งมีหน้าที่ชัดเจน ในปี ค.ศ.1925 เขาได้สร้างอาคาร Pavillon de l’ Esprit Nouveau เพื่อแสดงให้เห็นต้นแบบของบ้านสำหรับชีวิตสมัยใหม่ ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งและภาพวาด สำหรับผลงานที่คนส่วนใหญ่มักนึกถึงคือ Villa Savoye (ค.ศ.1931) เป็นบ้านที่เขาออกแบบเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทฤษฎีสถาปัตยกรรมที่เขาคิดขึ้นมา ซึ่งคือแนวคิด 5 ประการในการออกแบบสถาปัตยกรรม ประกอบไปด้วย

  1. การยกพื้นสูงลอยตัว ทำให้มีลักษณะเบา
  2. หลังคาแบน และมีสวนบนดาดฟ้า
  3. มีการจัดผังพื้นที่การใช้งานที่อิสระ เพราะผนังไม่ต้องรับน้ำหนัก
  4. มีหน้าต่างที่เป็นแนวนอน เพื่อรับแสงและระบายอากาศได้ทั่วถึง
  5. ผนังด้านนอกของอาคารสามารถออกแบบได้อย่างเป็นอิสระ เพราะไม่ต้องรับน้ำหนักเหมือนแต่ก่อน

นอกจากนี้ Unite d’habitation ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการอยู่อาศัยร่วมกันในลักษณะของอาคารใหญ่ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเมืองหนึ่ง โดยใช้ทฤษฎี Le Modulor เป็นตัวกำหนดสัดส่วนของพื้นที่ อาคารที่อยู่อาศัยนี้ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นที่ตอบสนองชีวิตประจำวัน เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ร้านทำผม สถานที่ออกกำลังกาย และโรงเรียนสอนเด็กเล็ก เป็นต้น ซึ่ง Unite d’habitation ได้รับการจัดสร้างขึ้นจริงในปี ค.ศ.1952 ที่เมืองมาร์กเซย ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส และที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ในปี ค.ศ.1957

LC4 Chair

Form and Function should be at the Service of Relaxation – เลอ กอร์บูซิเย ออกแบบเก้าอี้หลายตัว ซึ่งล้วนเป็นการออกแบบโดยคำนึงถึงแนวคิดสมัยใหม่ คือใช้วัสดุที่เป็นโลหะมันวาว เพื่อให้โครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์แลดูเบา และการใช้หนังสัตว์เพื่อเพิ่มความสบายเมื่อได้นั่ง เขาออกแบบเก้าอี้ LC4 ร่วมกับ Pierre Jeanneret และ Charlotte Perroand ในปี ค.ศ.1928 โดยเป็นเก้าอี้ที่เน้นรูปทรงและองค์ประกอบที่สมบูรณ์โดดเด่นด้วยเส้นโค้งที่ตอบโจทย์การพักผ่อนของร่างกาย LC4 แสดงถึงความเป็นอัจฉริยะในการออกแบบ เป็นที่นิยมชมชอบ และยังมีผลิตขายอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ โดย Cassina เป็นบริษัทที่ได้รับลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องจาก Fondation Le Corbusier เพียงผู้เดียว

Geometric Purity

การทำงานศิลปะแนว Purism ซึ่งเน้นความงามที่แท้จริงของรูปทรง ทำให้ เลอ กอร์บูซิเย ได้ค้นพบตัวเองและค้นพบความงามในรูปทรงต่างๆ เขาออกแบบโบสถ์ Notre Dame  du Haut (ค.ศ.1955) ที่เมืองรงช็องของฝรั่งเศส ให้เป็นเสมือนประติมากรรมชิ้นหนึ่ง โบสถ์นี้มีรูปทรงแปลกตาและเป็นหนึ่งในตัวอย่างสถาปัตยกรรมแห่งศตวรรษที่ 20 ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

His Legacy

นอกจากผลงานที่สร้างขึ้นแล้ว เลอ กอร์บูซิเย ได้ทิ้งแนวคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไว้ให้คนรุ่นหลังอีกด้วย เขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีของการออกแบบสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองไว้หลายเล่ม อาทิ Towards a New Architecture (ค.ศ.1923), Le MoDulor (ค.ศ.1948 และ ค.ศ.1955) ล้วนเป็นหนังสือที่นักศึกษาด้านสถาปัตยกรรมก็ยังต้องอ่านประกอบการเรียนกันอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เลอ กอร์บูซิเย ไม่มีทายาท เขาจึงจัดตั้ง Fondation Le Corbusier เพื่อให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลงานของตนเองไว้อย่างสมบูรณ์

เรื่อง : ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์LOAD MORE
LOAD MORE
http://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2017/07/web-template-01-10.png