Lord Norman Foster
21st anniversary elledecoration thailand
STYLE | 25 Nov 2016
Lord Norman Foster
สถาปนิกระดับตำนาน ผู้สร้างสรรค์ผลงานหลากหลายแขนงล้ำจินตนาการ

1

สถาปนิกชาวอังกฤษ นอร์มัน ฟอสเตอร์ ก่อตั้งบริษัท Foster+Partners ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1967 ที่กรุงลอนดอน และนับเป็นบริษัทที่มีผลงานโดดเด่นในด้านนวัตกรรมอาคาร โดยสร้างสรรค์ผลงานระดับโลกมากมายและหลากหลาย ทั้งอาคารราชการ อาคารสำนักงาน อาคารพักผู้โดยสารของสนามบิน และอาคารเพื่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม รวมไปถึงโครงการวางผังเมือง และการออกแบบพื้นที่สาธารณะ นอกจากนั้น ยังมีผลงานออกแบบที่เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

2

การทำงานของฟอสเตอร์เป็นแนวคิดในการออกแบบอาคารเชิงบูรณาการ โดยผสมผสานความงามเชิงศิลปะกับเทคโนโลยี ฟอสเตอร์นำวิทยาการหลายแขนงมาช่วยทำให้งานออกแบบสามารถตอบโจทย์สถาปัตยกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความโดดเด่นให้กับรูปลักษณ์ของอาคาร ภายใต้รูปลักษณ์อาคารที่ดูทันสมัย ฟอสเตอร์ก็ไม่ลืมเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม สภาพภูมิอากาศ และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน

ตึกสูงระฟ้าที่ฟอสเตอร์ออกแบบ ล้วนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คน ตัวอย่างเช่น อาคาร Commerzbank (ค.ศ.1997) ที่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นอาคารสูงที่ได้ชื่อว่าเป็น Ecological Skyscraper แห่งแรกของโลก ฟอสเตอร์เน้นการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบอาคารให้ลดการใช้พลังงานภายในอาคารและใช้พลังงานธรรมชาติเพิ่มเติม ด้วยการออกแบบให้มี Sky Garden เสริมพื้นที่สีเขียวให้กับอาคารสูงนี้ ส่วนอาคาร 30 St. Mary Axe หรือชื่อเดิมว่า Swiss Re (ค.ศ.2004) ในกรุงลอนดอน ก็เป็นอีกอาคารที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมของเทคนิคการก่อสร้าง นอกจากการออกแบบล้ำสมัยและโครงสร้างแปลกตาแล้ว ฟอสเตอร์ยังออกแบบโดยเน้นการประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นเมื่อเทียบกับอาคารทั่วไป

3

ปัจจุบันฟอสเตอร์อายุร่วม 80 ปี และยังคงทำงานด้านสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานที่โดดเด่นทำให้ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลฟริซเกอร์สำหรับสถาปัตยกรรมในปี ค.ศ.1999 และได้รับเกียรติจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร แต่งตั้งให้เป็น The Lord Foster of Thames Bank เพื่อยกย่องคุณค่าของการทำงานด้านสถาปัตยกรรมของเขาอีกด้วย

5

ข้อมูลอ้างอิง

www.fosterandpartners.com

www.pritzkerprize.com

เรื่อง : ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์LOAD MORE
LOAD MORE
http://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2016/11/thmb-16.jpg