21st anniversary elledecoration thailand
STYLE | 13 Mar 2017
Make Your Dream Home Come True
เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการสร้างบ้าน

เพราะการสร้างบ้านหนึ่งหลังต้องใช้พลังมากมาย ทั้งความรู้ความสามารถ งบประมาณ และพลังใจ เนื่องจากเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องติดต่อประสานงานไม่น้อย กว่าบ้านหลังหนึ่งจะสร้างเสร็จจึงมีรายละเอียดและข้อควรรู้มากมาย

การเลือกทำเลที่ตั้งของที่ดิน

ควรพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างละเอียด ได้แก่ รูปร่างของที่ดินควรได้สัดส่วน คำนึงทิศทางของแดดลมฝน แปลงที่ดินควรมีการเชื่อมต่อของเส้นทางการสัญจรโดยรอบที่ดี

การเลือกสถาปนิกและวิศวกร

ควรศึกษาผลงานเก่าๆ ของบริษัทนั้นๆ เพื่อดูแนวทางที่สอดคล้องกัน ค่าบริการออกแบบส่วนมากคิดจากเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณค่าก่อสร้าง มีตั้งแต่ประมาณ 5-8% ซึ่งแต่ละบริษัทมีอัตราไม่เท่ากัน ขึ้นกับขอบเขตงานที่กำหนดในสัญญา (ซึ่งต้องตกลงกันและอ่านโดยละเอียด) และประสบการณ์

การเลือกผู้รับเหมา

ต้องมีการเซ็นสัญญาและการแบ่งจ่ายตามงวดงานที่รัดกุม การแบ่งงวดชำระเงินอาจแบ่งเป็น 8-10 งวด ได้แก่ จ่าย 5-10% เมื่อเซ็นสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา งวดที่สองเมื่องานตอกเข็ม ขนย้ายเครื่องมือ และสร้างบ้านพักคนงานแล้วเสร็จ งวดที่สามสำหรับงานตอม่อ คานคอดิน พื้นชั้นล่าง เสาชั้นล่างแล้วเสร็จ งวดที่สี่สำหรับงานคาน เสา พื้นชั้นสอง และโครงหลังคาแล้วเสร็จ งวดที่ห้าสำหรับงานมุงหลังคา งานก่ออิฐแล้วเสร็จ งวดที่หกสำหรับงานติดตั้งงานระบบไฟ สุขาภิบาล ส่วนเดินท่อร้อยสายแล้วเสร็จ งวดที่เจ็ดสำหรับงานฉาบปูนภายในและภายนอก งานฝ้าเพดานภายนอกแล้วเสร็จ งวดที่แปดสำหรับงานฝ้าเพดานภายในบ้าน งานปูพื้นติดตั้งประตูหน้าต่าง งานทาสีรองพื้นแล้วเสร็จ งวดที่เก้าสำหรับงานระบบสุขาภิบาลภายนอก งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ งานทาสีจริงแล้วเสร็จ งวดที่สิบสำหรับการส่งงาน เคลียร์พื้นที่ ขนขยะเศษวัสดุก่อสร้าง ตรวจเช็คงานประปาไฟฟ้า

การถมที่ดิน

หากใช้ดินถมควรเป็นดินเหนียว ดินร่วน หรือดินลูกรัง ทั้งนี้ต้องไม่มีวัชพืชและเศษขยะ ราคาคิดเป็นเที่ยวรถ หรือหากใช้ปริมาณมากอาจคิดในราคาเหมารวม ก่อนเริ่มถมควรมีการทำระดับอ้างอิงไว้เพื่อตรวจสอบ เช่น การพ่นสีหรือตอกตะปูกำหนดระดับไว้ตามเสาไฟฟ้า เพื่อสามารถตรวจสอบได้เมื่อตรวจรับงาน การถมที่ในส่วนที่จัดสวนควรใช้หน้าดินเนื่องจากเหมาะกับการเจริญเติบโตของต้นไม้

การตรวจสอบเสาเข็มคอนกรีต

ต้องเป็นเสาเข็มที่ผลิตจากโรงงานหล่อคอนกรีต ระบุวันเดือนปีที่ผลิตและชื่อผู้ผลิตชัดเจน การวางกองและเคลื่อนย้ายเสาเข็มคอนกรีตต้องใช้ความระมัดระวังสูง ต้องยกในจุดที่ออกแบบไว้ มิเช่นนั้นอาจหักหรือแตกร้าวได้ ซึ่งเป็นอันตรายไม่สามารถนำมาใช้งานต่อได้

เรื่อง : สุพิชชา โตวิวิชญ์LOAD MORE
LOAD MORE
http://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2017/03/53EDM10C5W.png