มรดกต้นไม้
21st anniversary elledecoration thailand
BLOG | 16 Nov 2016
มรดกต้นไม้
“ถ้าไม่มีอะไรทำ ก็อยู่บ้านเรา อย่างน้อยก็ไม่อดตาย”

4

ประโยคข้างต้นเป็นคำบอกกล่าว แสดงถึงความเชื่อมั่นและจริงใจของผู้หลักผู้ใหญ่ ซึ่งเกิด เติบโต และอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด มรดกเพียงอย่างเดียวที่มีให้กับลูกหลานคือ ผืนดินและต้นไม้

2

7

จากอาชีพเกษตรกรรมซึ่งทำสืบต่อกันมาในครอบครัว ขยายวงกว้างไปสู่หมู่บ้าน จนกลายเป็นชุมชนเกษตรกรรม ที่มีความผูกพันกับธรรมชาติมาตั้งแต่อดีต ป่าไม้ใกล้หมู่บ้านจึงเป็นเหมือน “ป่าวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคี แหล่งสะสมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาให้ค้นคว้าและสืบทอด ตลอดจนการปลูกศรัทธา คติ ความเชื่อ และมีความเคร่งครัดศรัทธาในรูปแบบของประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อถือในเรื่องบาปบุญ คุณโทษ เทวดาอารักษ์ ตลอดจนผีสางนางไม้

3

เช่นเดียวกับที่บ้านดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผืนดินขนาด 30 ไร่ในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อเฒ่าหนาน โอบล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่อายุหลายสิบปี ต้นไม้เหล่านี้เติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงากับชาวบ้านดอยเต่ามายาวนาน และยังเป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมภายในชุมชนบ้านดอยเต่า ตามความเชื่อของชาวบ้าน

5

“พ่อเฒ่าหนานเป็นเจ้าพ่อของหมู่บ้าน และเป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ โดยในเดือนเก้าเหนือ หรือเดือนมิถุนายนของทุกปี จะมีงานประเพณีไหว้พ่อเฒ่าหนาน ทำให้ทุกวันนี้ชาวบ้านในชุมชนดอยเต่ายังคงดูแลต้นไม้ในผืนดินแห่งนี้ด้วยความรักและศรัทธา เพื่อรักษาต้นไม้ที่ได้รับมอบไว้เป็นมรดกให้อยู่คู่กับชุมชนดอยเต่าต่อไป”

ผืนดินผืนป่า ซึ่งบรรพบุรุษลงมือลงแรงปลูกต้นไม้ แทนที่จะหาทรัพย์สินเงินทองไว้มอบเป็นมรดกให้กับลูกหลาน แต่บรรพบุรุษของเรากลับมองอนาคตได้ลึกซึ้งกว่า เพราะมีความเข้าใจอย่างดีว่า ป่าไม้เป็นระบบนิเวศน์ ที่ธรรมชาติได้ออกแบบไว้อย่างมีเหตุมีผล และยังสามารถหล่อเลี้ยงทั้งคน สัตว์ และพืชพรรณได้อย่างสมดุล

ปัจจัยเพื่อใช้ดำรงชีวิตของคนรุ่นปู่ย่าตายายจึงล้วนมาจากผืนป่าใกล้หมู่บ้าน ทั้งการสร้างเรือน อาหารการกิน หรือยารักษาโรค บ้างก็เป็นต้นไม้ป่าที่ขึ้นเองตามระบบนิเวศน์ที่เกื้อหนุนกัน ต้นไม้บางส่วนเกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของปู่ย่าตายาย ซึ่งมักชักชวนลูกหลานให้ไปช่วยกันปลูกต้นไม้ เพราะท่านต่างรู้ดีว่า มรดกล้ำค่า

6

อยู่ในดิน ในน้ำ และอยู่ในผืนป่า เมื่อเวลานานผ่านไป ต้นไม้เหล่านี้ต่างเติบโตและกลายมาเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษ ซึ่งมีความผูกพัน เป็นสัญญาใจ และได้รับการดูแล เพื่อส่งมอบเป็นมรดกให้กับลูกหลานรุ่นสู่รุ่น

 

เรื่อง : มัลลิกา แสนทอง
ภาพ : ฐิติเกตุ แสนทองMallika / นักเขียนอิสระ

นักเขียนอิสระที่หลงรักตัวอักษรที่เรียงร้อยเป็นเรื่องราว จึงมีความสุขทุกครั้งที่ได้อ่านหนังสือที่ชอบ โดยเฉพาะหนังสือวรรณกรรมเยาวชน 4 เรื่องโปรดคือ คุณพ่อขายาว ติสตูนักปลูกต้นไม้ ลมเอยลมพัด และมิตรภาพต่างสายพันธุ์ มัลลิกาเป็นคนชอบซื้อสมุดบันทึกและชอบใช้กระเป๋าผ้ามาก โดยเฉพาะกระเป๋าผ้าฝ้ายสีขาวที่ได้รับแจกตามโอกาสต่างๆ เพราะคิดว่า "เป็นกระเป๋าที่ลงตัวกับการแต่งกายทุกสไตล์ ใส่ของได้จุใจ"

Mallika / นักเขียนอิสระ

นักเขียนอิสระที่หลงรักตัวอักษรที่เรียงร้อยเป็นเรื่องราว จึงมีความสุขทุกครั้งที่ได้อ่านหนังสือที่ชอบ โดยเฉพาะหนังสือวรรณกรรมเยาวชน 4 เรื่องโปรดคือ คุณพ่อขายาว ติสตูนักปลูกต้นไม้ ลมเอยลมพัด และมิตรภาพต่างสายพันธุ์ มัลลิกาเป็นคนชอบซื้อสมุดบันทึกและชอบใช้กระเป๋าผ้ามาก โดยเฉพาะกระเป๋าผ้าฝ้ายสีขาวที่ได้รับแจกตามโอกาสต่างๆ เพราะคิดว่า "เป็นกระเป๋าที่ลงตัวกับการแต่งกายทุกสไตล์ ใส่ของได้จุใจ"

LOAD MORE
LOAD MORE
http://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2016/11/thmb-10.jpg