SAM Singapore Art Museum
21st anniversary elledecoration thailand
BLOG | 20 Apr 2016
SAM Singapore Art Museum
อาร์ตมิวเซียมบนอาคารหลังเก่าในสิงคโปร์ พื้นที่ถ่ายทอดงานศิลปะสู่คนรุ่นใหม่

เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศสิงคโปร์เป็นครั้งแรก สถานที่ที่ตั้งใจไปเป็นที่แรกคือ Singapore Art Museum และก็ไม่ผิดหวัง เพราะสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าคือพื้นที่แสดงงานบนอาคารหลังเก่า ซึ่งเคยเป็นโรงเรียนคาทอลิก  St Joseph’s Institution (SJI) และปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งาน เช่น ห้องเรียนและโรงยิมปรับใช้เป็นส่วนแสดงนิทรรศการ พื้นที่โบสถ์ขนาดเล็กบนชั้น 2 ของอาคารหลักใช้สำหรับงานประชุม สัมมนา หรือฉายภาพยนตร์

1

ลวดลายกระเบื้องปูพื้นกับโครงสร้างอาคาร และส่วนประกอบต่างๆสะท้อนการผสมผสานวัสดุ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ

เวลากว่า 3 ชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วกับการเดินชมทุกนิทรรศการอย่างละเอียด หนึ่งนิทรรศการที่ประทับใจคือ 5 Stars: Art Reflects on Peace, Justice, Equality, Democracy and Progress จัดแสดงตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2015 จนถึง 10 กรกฎาคม 2016 นี้ สะท้อนมุมมองจากศิลปินชาวสิงคโปร์ทั้ง 5 คนผ่านงานศิลปะร่วมสมัยบอกเล่าความสำคัญของทั้ง 5 คีย์เวิร์ดที่ส่งอิทธิพลต่อ การสร้างชาติ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังคงสำคัญต่อการเจริญเติบโตของประเทศชาติในอนาคต เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักและสืบทอดความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ต่อไป

2

ส่วนแรกของนิทรรศการ บริเวณห้องมืดแสดงมัลติมีเดียภาพและเสียง สะท้อนความหลากหลายของมนุษย์ทุกชนชาติ วัฏจักรชีวิต ความไม่เท่าเทียมและการเปลี่ยนแปลงในสังคม บอกเล่าว่ามนุษย์เราเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆ ที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน

4

บริเวณทางเชื่อมสู่นิทรรศการส่วนที่สอง นำเสนอคำคมจากนักปรัชญา ผู้นำประเทศ และผู้ทรงอิทธิพล เช่น โฮจิมินห์ มหาตมะ คานธี เป็นต้น

6

7

5

ส่วนจัดแสดงผลงานชั้นบน เป็นเสียงประกอบอาร์ตอินสตอลเลชั่นท่อน้ำสีคอปเปอร์ล้อมรอบฝาผนัง “Raising Spirits and Restoring Souls” เป็นเสียงคุ้นเคยของการเคาะ เจาะ คล้ายการซ่อมแซมท่อประปาในบ้าน แต่เป็นเสียงร้องเพลงในโบสถ์ของเด็กนักเรียน มีความหมายถึงการร่วมกันสร้างสันติสุข

8

9

ต่อด้วยการแสดง Timeline ของงานศิลปะที่สอดคล้องกับเหตุการณ์และสภาพสังคมในแต่ละช่วงเวลาในสิงคโปร์ โดยการบอกเล่าผ่านหนังสือ พร้อมคำอธิบายความสัมพันธ์ของแต่ละเรื่องราวกับหนังสือเล่มนั้นๆ พร้อมพื้นที่นั่งพักอ่านหนังสือทั้งสำหรับผู้ที่เข้าชมคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่ม

10

หยดเลือดบางส่วนที่รวบรวมจากการบริจาค นำมาเสนอในรูปแบบงานอินสตอลเลชั่น สะท้อนความสำคัญของมนุษย์ทุกคนที่เป็นองค์ประกอบของสังคมและประเทศชาติ

11

12

ส่วนสุดท้ายเป็นห้องจัดแสดงงานอินสตอลเลชั่นเสมือนเขาวงกต รายล้อมด้วยตัวหนังสือขาดๆ บนโครงสร้างเสาสีขาว ซ่อนด้วยกล้องวีดีโอจับภาพ เมื่อสุดทางจะเห็นภาพต่อเนื่องเป็นประโยคที่ซ่อนอยู่บนเสาเหล่านั้นพร้อมกับคนที่กำลังเดินอยู่ท่ามกลางกลุ่มเสาสีขาวเหล่านั้นด้วย

เรื่อง : Nichepak T.
ภาพ : Nichepak T.Nichepak Torsutkanok / Writer

นักเขียนนิตยสาร Elle Decoration (Thailand) และ Design Director สตูดิโอออกแบบ ease design studio มีความสนใจในการเคลื่อนไหวในวงการออกแบบและสถาปัตยกรรม การนำวัสดุรอบตัวและ textile มาสร้างสรรค์งานศิลปะและงานออกแบบ  การทำ Styling และภาพถ่าย

Nichepak Torsutkanok / Writer

นักเขียนนิตยสาร Elle Decoration (Thailand) และ Design Director สตูดิโอออกแบบ ease design studio มีความสนใจในการเคลื่อนไหวในวงการออกแบบและสถาปัตยกรรม การนำวัสดุรอบตัวและ textile มาสร้างสรรค์งานศิลปะและงานออกแบบ  การทำ Styling และภาพถ่าย

LOAD MORE
LOAD MORE
http://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2016/04/thmb-1.jpg