CURRENT ISSUE

September 2014

DESIGN DNA

September 2014

NOW NOTE: form generation TO GENERATION 
จากความรู้ของคนรุ่นเก่าได้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่พัฒนาต่อยอดกิจการด้วยความสร้างสรรค์ และเติบโตอย่างมั่นคง
 

AT HOME WITH: MEDICINAL LEGACY 

“หมอหวาน” ชื่อตำหรับยาหอมแผนโบราณ ที่กำลังจะถูกลืมไปกับกาลเวลา กลับได้รับการฟื้นฟูจากทายาทรุ่นที่ 4 ให้คงอยู่ตามเจตนารมณ์ของคุณทวด
 

SMALL WORLD: Fill up on Happiness

ร้านเล็กที่รวมสินค้าแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออแกนนิก เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ที่รวมทั้งหมดไว้ในบรรยากาศอบอุ่นสไตล์ Zakka
 

HINTS & TIPS: THE HEIRS

ข้อควรรู้ในการจัดการมรดกประเภทอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างถูกต้องPREVIOUS ISSUES