นิทรรศการ Coming Home : The Big Man’s Journey Home
21st anniversary elledecoration thailand
EVENTS | 9 APR-9 JUNE 2016
นิทรรศการ Coming Home : The Big Man’s Journey Home
ภาพสีน้ำมันเปิดตัวแกลเลอรีย่านพระรามเก้า

coming

นิทรรศการเปิดตัวแกลเลอรี 3rd Rock Gallery ย่านพระรามเก้า โดยสุรกิจ ธรรมาสถิตย์ ศิษย์เก่าจากคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ผันตัวไปอยู่ในวงการโฆษณา ก่อนจะกลับมาจับพู่กันวาดรูปบนผืนผ้าใบอีกครั้ง โดยผลงานภาพวาดสีน้ำมันกว่า 20 ชิ้นชุดนี้ ได้ดึงเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิด อาทิ ชาติชาย ปุยเปีย และวสันต์ สิทธิเขต มาเป็นแบบ โดยจัดแสดงที่ 3rd Rock Gallery พระรามเก้า 41 แยก 18 โทร.08-7056-4466http://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2016/04/coming-tmb.jpg