นิทรรศการ Painter Prestige เกียรติจิตรกร
21st anniversary elledecoration thailand
EVENTS | 8-30 APR 2016
นิทรรศการ Painter Prestige เกียรติจิตรกร
คุณค่าที่แท้จริงของชีวิตอุดมคติ

painter

painter2

นิทรรศการงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ของ วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ) จิตรกรนักวาดรูปและทำภาพพิมพ์แกะไม้นอกขนบ ที่ผ่านการแสดงผลงานทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเคยได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย นิทรรศการในครั้งนี้สื่อถึงความรู้สึกและความทรงจำจากอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อค้นหาคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตอุดมคติ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 1-4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์  ถนนเจ้าฟ้า  เขตพระนคร กรุงเทพฯ (หยุดจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)http://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2016/04/painter-tmb.jpg