Anonymous Chair Exhibition
21st anniversary elledecoration thailand
EVENTS | 3 – 11 Dec 2016
Anonymous Chair Exhibition
นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวและคุณค่าของงานออกแบบ ผ่าน "เก้าอี้นิรนาม"

chair

01poster_anonymous

Anonymous Chair Exhibition เป็นนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวและคุณค่าของงานออกแบบ ผ่านข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงที่ซ่อนอยู่ในเก้าอี้ตัวหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ เก้าอี้แขนโค้ง เก้าอี้แขนอ่อน เก้าอี้รถถัง เก้าอี้คุณตา เก้าอี้ประยุกต์ เก้าอี้ล้านนา เก้าอี้ร้านกาแฟ ฯลฯ ซึ่งในครั้งนี้ถูกหยิบยกขึ้นมา ผ่านชื่อเรียกชั่วคราวเก้าอี้นิรนามเพื่อใช้เป็นตัวแทนบอกเล่าความสัมพันธ์ของงานออกแบบที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันมาอย่างยาวนาน

นิทรรศการนี้ต่อยอดมากจากความสนใจในเฟอร์นิเจอร์รอบตัวของกลุ่มนักออกแบบในโปรเจค อิสรภาพ เปิดตัวครั้งแรกในงาน Thailand International Furniture Fair 2016 ที่ผ่านมา พวกเขานำเรื่องราวและวัสดุที่คุ้นเคยของเฟอร์นิเจอร์รอบตัวของผู้คนในกรุงเทพมหานคร อาทิ เก้าอี้ทานอาหารในภัตตาคารจีน โต๊ะหินขัด บานเกล็ด แท่งปูนที่ใช้เป็นป้ายห้ามจอด ถ่ายทอดเป็นงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย มีจุดประสงค์หลักในการแบ่งปันความรู้ นำเสนอคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ และงานฝีมือ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการทำงานและเห็นคุณค่าของงานออกแบบที่มีผลต่อชีวิตประจำวันอย่างปฏิเสธไม่ได้

ในครั้งนี้ 3 กลุ่มดีไซเนอร์ผู้ร่วมกันก่อตั้งโปรเจคอิสรภาพ ได้แก่ SATAWAT (รัฐธีร์ ไพศาลโชติสิริ), Teerapoj Teeropas (ธีรพจน์ ธีโรภาส) และ ease studio (ณิชภัค ต่อสุทธิ์กนก และ วนัส โชคทวีศักดิ์) ได้เชิญชวน 3 ทีมนักออกแบบได้แก่ จุฑามาส บูรณะเจตน์ และ ปิติ อัมระรงค์ จาก o-d-a ,อดา จิระกรานนท์ และ วรพงศ์ มนูพิพัฒน์พงศ์ จาก Atelier2+ และ ดุลยพล ศรีจันทร์ จาก PDM Brand พร้อมกลุ่มนักออกแบบและสถาปนิกจากเชียงใหม่ จำนวน 5 ทีม ได้แก่ Full Scale, ยางนา สตูดิโอ, INLY+กอปร, Adisak Wattanatanta, PANTANG Studio ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและนำเสนอผลงานผ่านการตีความรูปแบบของเก้าอี้นิรนามนี้ในภาษางานออกแบบที่ร่วมสมัยตามความสนใจของแต่ละทีมเพื่อให้นิทรรศการนี้เป็นตัวอย่างให้แก่คนท้องถิ่นและผู้มาเยือนได้เห็นความสำคัญของอิสระทางความคิดและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปเป็นภาษางานออกแบบที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยแบบร่วมสมัยด้วยความเคารพในรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิม

ease

นิทรรศการ Anonymous Chair จัดแสดง ณ Thapae East .ท่าแพจังหวัดเชียงใหม่

ในงานเทศกาล Chiang Mai Design Week 2016 ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 ธันวาคม พ.. 2559

กำหนดการเปิดนิทรรศการ Anonymous Chair  ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม เวลา 18.00 .

www.anonymouschair.comhttp://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2016/11/ease_2.jpg