OUTSIDE IN AREE SOOTHIPUNT EXHIBITION
21st anniversary elledecoration thailand
EVENTS | 24 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2561
OUTSIDE IN AREE SOOTHIPUNT EXHIBITION
นิทรรศการ "จากนอกสู่ใน" ของ อารี สุทธิพันธุ์

นิทรรศการที่นำเสนอ “การกลับมาของประสบการณ์” และความหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งผลงานตลอดชีวิตของนักคิดปัญญาชน ศิลปิน ชื่อ อารี สุทธิพันธุ์ ครูผู้บุกเบิกการสอนด้านศิลปศึกษา ผู้สร้างสรรค์ศิลปะแนวทาง “พิพัฒนาการนิยม” ในกระแสสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ให้ลูกศิษย์ทั้งในระบบ และนอกระบบตลอดเวลา

“COLLIWOSPA” (colors, light, woman, space) คือ ชื่อภาพด้านบน ด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ อันเป็นหนึ่งในคอลเลคชั่นของอาจารย์อารี สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2537 โดยอาจารย์ได้แสดงทัศนะต่อภาพเปลือยกับสภาวะประชาธิปไตยไว้ว่า “ภาพผู้หญิงเปลือย เป็นภาพแทนการแสดงออกทางสังคมที่พัฒนาการไม่เท่าเทียมกัน และสังคมที่ยอมรับการวาดภาพเปลือยได้นั้น เป็นสิ่งที่สังคมประชาธิปไตยพึงมี”

ภาพ “รามเกียรติ์” โดยอาจารย์อารี เป็นเทคนิคการใช้สีน้ำมันบนผืนผ้าใบ ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 สะท้อนแนวคิดอัตลักษณ์ไทยในแบบของอาจารย์อารี ที่ผูกผสานผลงานระหว่างอัตลักษณ์ของชาติไทยแบบดั้งเดิม เข้ากับการประกอบสร้างรูปแบบ เทคนิค และการแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์สมัยใหม่ของไทย เป็นการสร้าง “รูปแบบความเป็นไทย” ขึ้นใหม่ในความหมายเชิงพัฒนา ในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งใน “สังคมประชาธิปไตย” แนวความคิดนี้ถูกนำเสนอผ่านการต่อสู้ระหว่างตัวละครยักษ์กับลิงในวรรณคดีที่เปรียบได้กับความขัดแย้งในสังคมไทย

ศิลปะไม่ใช่เพียงสิ่งที่อยู่ภายในความคิด ความรู้สึก และจิตวิญญาณเท่านั้น หากแต่เกิดจากประสบการณ์ สิ่งภายนอกที่มนุษย์สามารถสัมผัสและรับรู้ได้ นิทรรศการ Outside In อารี สุทธิพันธุ์ จึงเป็นการนำเสนอความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ของศิลปะในยุคสมัยใหม่ผ่านประสบการณ์ที่สามารถจับต้องได้ เรียนรู้และพัฒนา ตามวิถี “พิพัฒนาการนิยม” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึง 13 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

พิเศษสุดๆ! ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 พบกับ “Curator Tour” ภัณฑารักษ์ร่วม: ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง เวลา 16.00-17.30 น.
ประธานเปิดงาน : ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เวลา 18.30 น. ลงทะเบียนเวลา 18.00 น.

เรื่อง : ภูริเชษฐ์ กฤตยานุกูลhttp://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2018/04/HM.jpg