RIGHT TO CLEAN AIR-THE ART EXHIBITION
21st anniversary elledecoration thailand
EVENTS | 16-28 มกราคม 2561
RIGHT TO CLEAN AIR-THE ART EXHIBITION
ขออากาศดีคืนมาเน้นย้ำวิกฤตมลพิษทางอากาศในประเทศไทย

การปลุกให้สาธารณชนตื่นรู้ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกรีนพีซ อย่างในครั้งนี้ที่มีการบอกเล่าถึงผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ซึ่งประชาชนในประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทยจำเป็นต้องเผชิญกับอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยอาจไม่ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่ตามมา

ประติมากรรมรูปแม่ เด็กและคนชรา รวม 3 ชิ้นลอยเคว้งอยู่ในอากาศ รังสรรค์ขึ้นมาจากฝุ่นที่เก็บมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย เป็นตัวแทนแห่งความทุกข์ยากของผู้ที่ไม่สามารถขัดขืนกับสภาพจำยอม จากสถานการณ์ที่ตนเองไม่ใช่ผู้ก่อขึ้น เขม่าดำยังสื่อถึงอารมณ์หม่นเศร้าและเป็นตัวแทนของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งเป็นฝุ่นละอองที่เล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นในระยะใกล้และสามารถผ่านระบบกรองตามธรรมชาติ เข้าไปทำอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้

นอกจากนี้คุณเรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล ศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานจากธรรมชาติ ได้ตอกย้ำผลกระทบของฝุ่นควัน ด้วยการเก็บตัวอย่างพืชที่ปนเปื้อนมลพิษ จากแหล่งที่มีค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ นำมาหล่อเรซื่นเป็นชิ้นงานที่ดูคล้ายของแต่งบ้าน แต่หากสังเกตดู จะพบว่าต้นไม้เหล่านั้นเป็นวัตถุพยาน ไม่ต่างจากคนในพื้นที่ซึ่งต้องเผชิญกับมลพิษอยู่ตลอดเวลา

แม้รัฐบาลจะต้องการก้าวเข้าสู่ประเทศที่ยั่งยืน แต่ยังคงเพิกเฉยต่อการประเมินคุณภาพอากาศตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) และยังหละหลวมต่อการควบคุมปริมาณมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งการเผาไหม้เชื้อเพลิงบนท้องถนน, การผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะถ่านหิน, ควันพิษจากเขตอุตสาหกรรม และการเผาซากพืชในที่โล่งในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคใต้ที่ข้ามพรมแดนมาจากประเทศอินโดนีเซีย โดยใช้ข้ออ้างด้านเศรษฐกิจ สร้างบรรยากาศในการลงทุน เอาเม็ดเงินปัจจุบันเป็นตัวตั้ง จนลืมคำนึงถึงสุขภาพของประชากรที่จะเป็นรายจ่ายมหาศาลยามเจ็บป่วย

ที่น่าตกใจคือ ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จากมลพิษทางอากาศปีละ 50,000 ราย พื้นที่หลายจังหวัดมีค่าฝุ่นมลพิษ PM 2.5 สูงตลอดทั้งปี ที่สูงที่สุดคือสระบุรี (36 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) รองลงมาคือพื้นที่ธนบุรี กรุงเทพมหานคร (31 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกถึง 3 เท่า และยังมีพื้นที่เสี่ยงได้แก่ สมุทรสาคร ราชบุรี ขอนแก่น และเชียงใหม่ ซึ่งมีค่าฝุ่นมลพิษในระดับ 25-30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ทางออกของปัญหานี้ คือการให้รัฐมองว่าฝุ่นมลพิษขนาดจิ๋วนี้เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องมีนโยบายรองรับ ซึ่งต้องเริ่มจากการตระหนักรู้ของพลเมืองอย่างพวกเราเสียก่อน

นิทรรศการRIGHT TO CLEAN AIR-THE ART EXHIBITION ขออากาศดีคืนมา
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-28 มกราคม 2561
ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc)
(ปิดวันจันทร์)
ข้อมูลเพิ่มเติม greenpeace.org/seasia/th

เรื่อง : ศุภวิชช์ สงวนเลิศฤทัย
ภาพ : Baramee Temboonkiat / Greenpeacehttp://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2018/01/temp-12-1.png