River of Life
21st anniversary elledecoration thailand
EVENTS | Until December 2017
River of Life
นิทรรศการ “แสตมป์นิทรรศน์ สายน้ำ ‘หลาก’ ชีวิต”

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเปิดตัวนิทรรศ “แสตมป์นิทรรศน์ สายน้ำ ‘หลาก’ ชีวิต” พร้อมจำหน่ายแสตมป์ชุดแม่น้ำเจ้าพระยา บอกเล่าเรื่องราวผู้คนกับสายน้ำ สะท้อนหลากวิถีชีวิตริมสองฝั่ง แหล่งกำเนิดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โชว์ภาพประกวด “เจ้าพระยามหานที” ต้นแบบภาพบนแสตมป์แม่น้ำชุดแรกของไทยเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

สแตมป์ชุด“แม่น้ำเจ้าพระยา” ใช้ต้นแบบจากภาพถ่ายชนะการประกวดในหัวข้อ“เจ้าพระยามหานที” โดยเปิดรับผลงานภาพถ่ายจากช่างภาพมืออาชีพ และสมัครเล่นทั่วประเทศในช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกก่อนจะนำมาเป็นภาพบนชุดสแตมป์ 4 ดวง ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดพิมพ์เป็นแสตมป์ได้แก่
ภาพ “โค้งน้ำเจ้าพระยา” ของสัญชัย บัวทรง
ภาพ “Transportation” ของเวชยันต์ ธราวิศิษฎ์
ภาพ “พระนคร” ของพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์
และรางวัลชมเชย ภาพ “เส้นเลือดใหญ่ใจกลางกรุง” ของสมภพ วิวัฒนารมย์

แสตมป์ชุด “แม่น้ำเจ้าพระยา” มีจำหน่ายแล้ว ราคาดวงละ 3 บาท ซองวันแรกจำหน่าย  23 บาท

นิทรรศการจัดที่พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน ตั้งแต่วันนี้ – ธันวาคม 2560 เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน เว้นวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามเพิ่มเติม เฟซบุ๊ก Stamp in Love

เรียบเรียง : ศุภวิชช์ สงวนเลิศฤทัยhttp://www.elledecorationthailand.com/wp-content/uploads/2017/06/temp-05.png