CURRENT ISSUE

August 2014

WORKING WITH STYLE

August 2014

IDEA DECO: Workspace for All

Co-Working Spaces กระแสออฟฟิศแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยลักษณะที่เหมาะกับกลุ่มคนที่ทำอาชีพอิสระ

HOME: Colour Code

พื้นที่ทำงานของ 2 ศิลปิน ที่ถูกแต่งเติมเฉดสีสดใสและประติมากรรมเด่นสะดุดตา ช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาสำหรับการทำงานสร้างสรรค์

BUDGET CHIC: Tiny Gardens 

ไอเดียในการสร้างพื้นที่สีเขียวขนาดกระทัดรัดสำหรับออฟฟิศที่มีพื้นที่จำกัด ให้สะดวกในการดูแลและจัดวาง

PREVIOUS ISSUES