FLOWER & GARDENING

Beautiful Blessing

Beautiful Blessing

FLOWER & GARDENING

ต้อนรับปีใหม่อย่างมีความหมาย ด้วยการจัดดอกไม้ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบายศรี ของสูงมงคลตามคติความเชื่อของไทย

Mystic Lotus

Mystic Lotus

FLOWER & GARDENING

สร้างสรรค์บรรยากาศสุขสงบ ด้วยการจัดดอกไม้ ซึ่งแฝงปรัชญาการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนา

Harmony in Contrast

Harmony in Contrast

FLOWER & GARDENING

ผสานความต่างระหว่างงานโลหะแบบอุตสาหกรรมและวัสดุจากธรรมชาติ ก่อให้เกิดเป็นความรู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกเห็น

Paisley Pattern

Paisley Pattern

FLOWER & GARDENING

หนึ่งในลวดลายสำคัญของวัฒนธรรมอินเดีย ได้รับการลดทอนรายละเอียดให้เรียบง่ายและกลมกลืนกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น

Floral Adaptation

Floral Adaptation

FLOWER & GARDENING

การประยุกต์งานร้อยดอกไม้แบบไทยให้ร่วมสมัยยิ่งขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งวิธีสืบสานวัฒนธรรมอันประณีตสวยงามของชาติ

Lace & Bloom

Lace & Bloom

FLOWER & GARDENING

เสริมอารมณ์อ่อนหวานให้ภาชนะจัดดอกไม้ ด้วยการนำผ้าลูกไม้แสนละเอียดมาตกแต่งเพิ่มเติม